Introduktion till vår mediala värld


Ett område i vår mediala värld är kiromanti

Kiromanti

Handlar om konsten att spå i handen

Handens Linjer

 

De fyra huvudlinjerna

Livslinjen
Visar din personlighet och vad du har för möjligheter och utmaningar i livet. Livslinjen löper från handleden och upp mellan tummen och pekfingret. Viktigt att känna till är att en kort livslinje inte behöver betyda att man kan komma att dö tidigt. 

Hjärtlinjen
Visar ditt känsloliv och kärleksförhållanden. Hjärtlinjen löper från kortsidan av handen under lillfingret, ringfingret, långfingret och i vissa fall upp till pekfingret.Här kan man se pågående förhållande, men samtidigt uppbrott.  Avbrott på hjärtlinjen kan stå för att man har blivit hjärtekrossad. Ju längre hjärtlinje, desto hjärtligare är oftast personen. 

Huvudlinjen
Visar din inställning till livet. Huvudlinjen löper ovanför livslinjen men oftast nedanför hjärtlinjen. Börjar mellan tummen och pekfingret. På den här linjen finner man förståelse för saker och ting.

Ödeslinjen
Står för karriär, ambition och utmaningar. Ödeslinjen löper rakt upp från handleden, ibland ända upp till långfingret. Raka tydliga linjer kan indikera på en framgångsrik karriär.

De största linjerna

Rynkorna i handflatan kallas för linjer, de visar talang och potentiell energi i ens liv. Handens linjer förändras livet ut om än mycket långsamt. Det finns en oenighet om att hur många av de linjerna tillhör de största linjerna i handen. De tre största linjerna är Livslinjen, Hjärtlinjen och Huvudlinjen. De börjar att utvecklas i livmodern och sekvens av utvecklingen har noterats, först kommer livslinjen sedan kommer hjärtlinjen följt av huvudlinjen. När de har utvecklats kommer de andra linjerna senare.

Vid födseln kanske de inte är synliga men deras etsning uppenbarar sig ju äldre man blir. Det är viktigt att notera att de tre största linjerna är breda, djupa och ganska tydliga jämfört med de andra mindre linjerna. Om linjerna är breda, djupa, tydliga och relativt få då vet individen oftast vad han eller hon vill och kommer i allmänhet satsa på det. Om en hand visar ett nätverk av linjer med många fina korsningar, så representerar det en nervös hand. Det kan tyda på att individen har svårt att bestämma sig.

Linjerna bryts, förändras, försvagas, fördjupas, ändrar färg samt får nya förgreningar och märken genom hela livet. Innan man studerar enskilda linjer, är det viktigt att man analyserar individens totala välvilja, balans, intryck och koordination av handen. Vissa handtydare tolkar linjerna kronologiskt och använder det för att förutsäga nästen exakt när en händelse skall äga rum, vilket kan vara en osäker metod. 

© Copyright Kiromanti